به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
درحال بارگزاری...
سلیم یریان

مهندس سلیم یریان

مدرس و مشاور توانمندسازی معلمان، اساتید، دانشجویان و کارکنان سازمانها
مسئول اجرایی مرکز آموزش مجازی دانشکده علوم پزشکی آبادان-مسئول مجازی سازی واحد بین الملل دانشکده علوم پزشکی آبادان ​
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin

نظرتان را به ما بگویید

فهرست