• این آموزش را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و در یادگیری آنها سهیم باشید
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • درس11: بکارگیری تکنیک قدرتمند دعوت به اقدام
درحال بارگزاری...
  • درباره درس:
  • عنوان: بکارگیری تکنیک قدرتمند دعوت به اقدام
  • مخاطب دوره: اساتید /معلمان
  • کد دوره: 7S0698X1
  • مدت زمان: 08:30 دقیقه
  • درس: 11
  • مدرس دوره:
سلیم یریان

مهندس سلیم یریان

مدرس و مشاور توانمندسازی معلمان، اساتید، دانشجویان و کارکنان سازمانها
  • با انتشار این آموزش به یادگیری دیگران کمک میکنم
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

نظرتان را به ما بگویید

فهرست